Skip to main content
KEHTIVUSE ALGUS: 01.01.2024

KOMPAKT KONTORIMÖÖBEL E-POE TELLIMISINFO JA KASUTUSTINGIMUSED

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad müügitingimused kehtivad aadressil www.kompakt.ee asuvas ostukeskkonnas (edaspidi Internetipoes).

1.2. Internetipoe www.kompakt.ee omanik on Kompakt OÜ (reg. kood: 12142449)

1.3. Müügitingimused reguleerivad Kompakt OÜ (edaspidi Müüja) ja Internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi Klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid.

1.4. Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.

1.5. Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab Klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima.

1.6. Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.

2. Kauba- ja hinnainfo

2.1. Kliendil on võimalik osta Internetipoes Müüja poolt pakutavat kaupa.

2.2. Internetipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

2.3. Kauba hinnale võib lisanduda tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Kliendi asukohast ning valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu lepitakse eraldi kokku peale tellimuse esitamist.

2.4. Teave kauba kohta on esitatud Internetipoes vahetult kauba juures.

3. Tellimuse vormistamine ja müügilepingu jõustumine

3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Kliendile esitatakse arve peale tellimuse andmete töötlemist.

3.2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

3.3. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (s.h. kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Kauba kohaletoimetamine

4.1. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik.

4.2. Kaup tarnitakse kliendi soovitud aardessile kulleriga. Kullerid ei teosta majasisest transporti.

4.2.1 Kauba tarneaeg on märgitud iga kauba juures.

5. Taganemisõigus ja kauba tagastamine

5.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus Internetipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

5.2. Tulenevalt võlaõigusseaduse §54 lõike 1 punktist 13 võite kasutada lepingust taganemise avalduse esitamiseks taganemisavalduse tüüpvormi, mille saate alla laadida siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

5.3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.

5.4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

5.5. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Internetipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

5.6. Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (näiteks vale või defektiga toode).

5.7. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

5.8. Tagastatud kauba ostusumma kannab Müüja Kliendi kontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) peale lepingust taganemise avalduse esitamist ning kauba Müüjani jõudmist ja üle kontrollimist viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel lepingust taganemise avalduse saamisest.

5.9. Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 sätestatule ei kuulu tervisekaitse ja hügieenilistel põhjustel tagastatava kauba nimistusse toiduained ja aluspesu, mille pakend on Kliendi poolt avatud.

6. Pretensiooni esitamise õigus, poolte vastutus ning vääramatu jõud

6.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.

6.3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates selleks e-kirja aadressile trk@rkeskus.ee või helistades telefonil +372 5154647.

6.4. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile.

6.5. Kui Internetipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.6. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.7. Müüja ei vastuta kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Klient lepingu sõlmimisel kauba lepingutingimustele mittevastavusest teadis või pidi teadma.

6.8. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.9. Müüja vastutab Kliendi ees maksimaalselt kauba müügihinna ulatuses.

6.10. Meeldetuletus tarbijale: VÕS § 54 lg 1 p 18 sätestab, et tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. VÕS § 101 alusel, kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja kasutada järgnevaid õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (VÕS § 101 lg 1 p 1-6).

7. Isikuandmete käitlemine ja otseturundus

7.1. Klient annab Internetipoe kasutamisel nõusoleku Müüjale (isikuandmete töötlejaks on Kompakt OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.

7.2. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse Kliendile teenuse osutamiseks ning kauba kohale toimetamiseks.

7.3. Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega.

7.4. Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta Kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.5. Internetipood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

7.6. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest Müüjale teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

8. Muud tingimused ja vaidluste lahendamine

8.1. Müüjal on õigus keelduda Kliendilt tellimuse vastuvõtmisest ja müügilepingu sõlmimisest, kui Klient ei järgi ostuprotsessil häid tavasid, käitub ebaviisakalt või ebaadekvaatselt, esitab lepingu sõlmimiseks teadlikult valeandmeid või ilmnevad muud kuritegeliku iseloomuga asjaolud, mis ei võimalda kliendisuhet luua.

8.2. Kui Kliendil on Internetipoele või Müüjale pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@kompakt.ee või helistada telefonil +372 5154647.

8.3. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Internetipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.4. Klient võib pöörduda vajadusel ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Meie internetipoe kasutustingimused on uuendatud 01.01.2024.a.

* Toodete pildid on illustratiivsed ja näitlikud. Värvid, märkused, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja/või originaaltoodete muud omadused võivad nende tegelikust väljanägemisest erineda, seega palun tutvuge tootekirjeldustes toodud tootespetsifikatsioonidega. Kui teil on küsimusi, ootame alati teie kõnet +372 5154647 või e-kirja aadressil info@komapkt.ee!

TASUTA TRANSPORT

Garanteerime TASUTA tranapordi igale Kompakt Kontorimööbli E-poest tehtud tellimusele.
Kontorimööbel tarnitakse 2 – 5 tööpäeva jooksul kliendile sobivale aadressile täiesti tasuta.

2 AASTAT GARANTIID

Usaldame oma pakutavat kontorimööblit nii palju, et anname kõikidele toodetele 2 aastase garantii! Kui midagi peaks siiski juhtuma, siis remondime või vahetame toote uue vastu.

Kompakt OÜ
TEL: +372 51 54647
info@kompakt.ee

Reg: 12142449
Kmk nr: EE101584328